Szerkesztőség

Turányi Tatjána
Főszerkesztő

A Scientia Denique egyik alapítója, az első kiadástól szerkesztője vagyok. 2013-ban az Ungvári Nemzeti Egyetemen szereztem mester fokozatot politológiából, majd pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológia Doktori Iskolájában folytattam utamat, ahonnan 2017-ben abszolváltam. Ungvári tanulmányaim alatt a KMDFKSZ csapatát igyekeztem legjobb tudásom szerint erősíteni. Mindig is érdekelt a tudománymenedzsment, az SD pedig a kezdetektől fogva szívügyem volt és az is maradt. Örömömre szolgál, hogy egy nagyszerű csapattal közösen dolgozhatok azért, hogy a Scientia Denique újabb számaival gyarapítsuk a Kárpát-medence magyar tudományos közösségének szellemi értéktárát a jövőben is.

e-mail cím:
Tel.: +36202979274

Seremet Sándor
Főszerkesztő-helyettes

Történészi mesterdiplomámat 2010-ben szereztem az Ungvári Nemzeti Egyetemen, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori iskolájába nyertem felvételt és 2013-ban szereztem abszolutóriumot. Egyetemi tanulmányaim során aktívan részt vettem a KMDFKSz munkájában. 2008 - 2011 között pedig a szervezet elnöki feladatait láttam el. 2013-2014-ben a Terror Háza Múzeum történész csapatában dolgoztam, majd 2014. szeptemberétől négy félévet töltöttem a prágai Károly Egyetemen ahol a doktori disszertációm megírásához szükséges kutatásokat folytattam. 2016-ban szereztem fokozatot. 2020, márciusától a Külügyi és Külgazdasági Intézet külső szakértője vagyok. Megtisztelő, hogy a Scientia Denique alapítói között lehettem és továbbra is jelen lehetek a kötet életében. Az SD indulásától kezdve több feladatot is elláttam. Az utóbbi években a beérkező tanulmányok szakmai lektorálását végzem a továbbiakban pedig szerkesztő helyettesként folytatom a munkát.

e-mail cím:

Lőrinc Ingrid
Kiadásért Felelős Szerkesztő

Tanulmányaimat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőkofú Szakképzési Intézetében kezdtem meg, könyvvitel szakirányon. 2017-ben nyertem felvételt a Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási Intézetébe, s jelenleg is 4. évfolyamos, nappali tagozatos nemzetközi kapcsolatok szakos hallgató vagyok. Ezzel párhuzamosan folytatok tanulmányokat a Rákóczi-főiskola történelem szakán, levelező tagozaton. 2019 óta vagyok a KMDFKSZ elnöke. A kötet munkájával már egyetemi éveim előtt megismerkedtem, s már akkor nagyon szimpatikus volt számomra mindaz amit a Scientia Denique képvisel. Kiadásért felelős szerkesztőként minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy a kötet megjelenését és tudományos tevékenységét elősegítsem. Mindezen túl aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatóként, előszeretettel hívom fel hallgatótársaim figyelmét a publikációs és tudományos fejlődés lehetőségére a kötet berkein belül.

e-mail cím:

Bence Norbert
Szerkesztő, Webmester

Felsőoktatási tanulmányaimat az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetében kezdtem, majd 2019. októberében felvételt nyertem az UNE Fizika Karának aspiráns képzésére. 2017-2019 között a KMDFKSZ elnökeként képviseltem az ungvári magyar hallgatók érdekeit. 2020 februárjától a Momentum Doctorandus alelnökeként erősítem a kárpátaljai magyar doktoranduszok csapatát. Az első tudományos kutatásomat 2016-ban, harmadik évfolyamos hallgatóként publikáltam az SD-be. Ekkor ismerkedtem meg a kötet akkori szerkesztőivel és lektoraival. A kiváló szakmai lektorálás mellett számomra kulcsfontosságú volt, hogy a publikációm magyar nyelven jelent meg. A KMDFKSZ elnökeként az SD kiadásért felelős szerkesztője voltam két éven keresztül, jelenleg pedig a kötet szerkesztése mellett a weboldallal kapcsolatos feladatokat is ellátom.

e-mail cím:

Horváth Attila
Olvasószerkesztő

2000-ben lettem egyetemista Ungváron, magyar nyelv és irodalom szakon végeztem 2005-ben. Az irodalomtudományok iránti lelkesedés vezetett később a Debreceni Egyetem doktori iskolájába, ahol a kisebbségi magyar irodalmak belső mechanizmusainak tanulmányozásával töltöttem 3 évet. A tanulmányok mellett a KMDFKSZ-ben eltöltött idő kiemelkedően fontos számomra: alelnökként, majd elnökként is szerepeltem a szervezetben. Közel állnak hozzám a szerkesztői feladatok, a szakmai lektorálás illetve tanácsadás, a Scientia Denique-én belül is leginkább ezekkel foglalkoztam az évek során.

e-mail cím:

Fazekas Andrea
Kommunikációs Szakreferens

Egyetemi tanulmányaimat az Ungvári Nemzeti Egyetemen végeztem, ahol 2010-ben szereztem magyar nyelv és irodalom szakos mesterfokozatú diplomát. Egyetemi éveim alatt aktívan részt vettem a KMDFKSZ munkájában. Tanulmányaimat 2011-ben folytattam a Debreceni Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskolájában, ahol 2014-ben abszolváltam. Továbbá volt szerencsém kutatómunkát folytatni a Bécsi Egyetem Európai és Összehasonlító Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetében, illetve a szlovákiai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén. A doktorandusz éveim sem teltek érdekképvisleti és szervezeti teendők nélkül, 2011-ben csatlakoztam az akkor megalakult Momentum Doctorandus kárpátaljai magyar doktorandusz szervezethez, ahol 2018-tól a szervezet alelnöki tisztségét töltöm be. Az SD munkáját már a kezdetektől fogva figyelemmel követem és igyekszem segíteni, számos alkalommal voltam a kötet szakmai lektora, jelenleg pedig a kommunikációs referens posztot töltöm be.

e-mail cím:

Kosztur András
Bölcsész- és Társadalomtudományi Szakreferens

Egyetemi tanulmányaimat az Ungvári Nemzeti Egyetemen végeztem, 2014-ben szereztem történész mesterdiplomát. Az SD-vel is egyetemi éveim alatt kerültem először kapcsolatba - ekkor még szerzőként. 2014-ben a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájába nyertem felvételt, ahol 2017-ben abszolváltam. 2015-től a Momentum Doctorandus kárpátaljai magyar doktorandusz szervezet társadalomtudományi szekciójának vezetője voltam, 2018. január 1-től a szervezet elnöki tisztségét töltöm be. 2017-2019 között összesen három félévig a prágai Károly Egyetemen kutattam az International Visegrad Fund ösztöndíjával. 2019 novemberétől a XXI. Század Intézet kutatója, 2020 novembere óta pedig vezető kutatója vagyok. 2016 óta veszek részt az SD körüli munkákban, a beérkezett tanulmányok szakmai lektoraként, valamint jelenleg bölcsész- és társadalomtudományi szakreferensként.

e-mail cím:

Szanyi István
Természettudományi Szakreferens

Felsőfokú tanulmányaimat 2014-ben kezdtem az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar tannyelvű karának fizika szakán, 2020-tól pedig a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Fizika Doktori Iskolájának vagyok a hallgatója. Már harmadéves korom óta folytatok tudományos munkát a nagyenergiás részecskefizika területén. 2018-tól az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) LHC TOTEM kísérletének magyar csoportján belül végzem a kutatásaimat. 2020-tól a WIGNER Fizikai Kutatóközpont tudományos segédmunkatársa vagyok. Egyetemi tanulmányaim alatt több cikkem is megjelent az SD kötetekben most pedig természettudományi szakreferensként veszek részt a folyóirattal kapcsolatos munkában.

e-mail cím: